عبارت را در

تست سوال ایثار

الكافي عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام ، قالَ :

سَأَلتُهُ عَن مَولودٍ يُحلَقُ رَأسُهُ بَعدَ يَومِ السّابِعِ؟ فَقالَ : إِذا مَضى سَبعَةُ أَيامٍ فَلَيسَ عَلَيهِ حَلقٌ.

الکافی ـ به نقل از علی بن جعفر ـ :

از امام کاظم علیه السلام درباره نوزاد که آیا پس از روز هفتم سرش تراشیده می شود ، پرسیدم ؟ فرمود : «وقتی از هفت روز گذشت ، تراشیدن بر او نیست» .