عبارت را در

باب م ـ و ـ ن

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ استَحَلَّ مَحارِمَهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آن كه حرام قرآن را حلال شمارد ، به آن ايمان نياورده است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما تَقَرَّبَ العَبدُ إلَى اللّه‏ِ تَعالى أفضَلُ مِن سُجُودٍ خَفِيٍّ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

بنده با چيزى برتر از سجده نهانى به خداوند ، تقرّب نمى‏جويد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما خابَ مَنِ استَخارَ ؛ و لانَدِمَ مَنِ استَشارَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آن كه خواهان خير باشد ، زيان نمى‏بيند ، و آن كه مشورت كند ، پشيمان نمى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما زانَ اللّه‏ُ تَعالى عَبدا بِزينَةٍ أفضَلَ مِن عَفافٍ في دينِهِ و فَرجِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

خداوند ، بنده‏اى را به زينتى زيبنده‏تر از پاكى در دين و پاك‏دامنى نياراست .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما عالَ مَنِ اقتَصَدَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آن كه ميانه‏روى پيشه كند ، گرفتار فقر نمى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما عُبِدَ اللّه‏ُ بِشَيءٍ أفضَلَ مِن فِقهٍ فِي الدّينِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

خداوند به چيزى برتر از شناخت عالمانه دين ، عبادت نشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما فَتَحَ رَجُلٌ عَلى نَفسِهِ بابَ مَسأَلَةٍ إلاّفَتَحَ اللّه‏ُ عَلَيهِ بابَ فَقرٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هيچ كس درِ حاجتخواهى را به روى خويش نگشود ، مگر آن كه
خداوند ، درِ نادارى را به رويش گشود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما كانَ الرِّفقُ في شَى‏ءٍ[ قَطُّ ] إلاّزانَهُ و ما كانَ الخُرقُ في شَى‏ءٍ إلاّ شانَهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

در هيچ كارى مدارا نشود ، مگر آن كه زينت‏بخش آن شود ، و در هيچ كارى شتاب نشود ، مگر آن كه سبب عيبناكى آن شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما مِن عَمَلٍ يُعصَى اللّه‏ُ فيهِ بِأعجَلَ عُقوبَةً مِن بَغىٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

كيفر هيچ كارى كه خدا را بدان نافرمانى كنند ، زودتر از ظلم ، به بنده نمى‏رسد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما نَحَلَ والِدٌ وَلَدَهُ أفضَلَ مِن أدَبٍ حَسَنٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هيچ پدرى به فرزند خويش ، هديه‏اى گران‏بهاتر از تربيت نكو نبخشيده است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

ما وَقى بِهِ المَرءُ عِرضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

بهره‏مندى از آنچه آدمى با آن آبروى خود را نگاه مى‏دارد ، [مانند] صدقه‏اى است كه [در نامه عملش] نوشته مى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَثَلُ أهلِ بَيتي مَثَلُ سَفينَةِ نوحٍ عليه‏السلام مَن رَكِبَ فيها نَجا و مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مثَل اهل بيت من ، مثَل كشتى نوح است : هر كه بر آن سوار شود ، نجات مى‏يابد و هر كه از آن روى برگردانَد ، غرق مى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمَجالِسُ بِالأمانَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نشست و برخاست [با ديگران] در گرو امانتدارى است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ في طاعَةِ اللّه‏ِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مجاهد ، كسى است كه در راه فرمانبردارى از خدا ، جهاد با نفس كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مُدارةُ النّاسِ صَدَقَةٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مدارا كردن با مردم ، [مانند] صدقه دادن است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمَرءُ عَلى دينِ خَليلِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آدمى ، پيرو مرام دوست خويش است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمَسجِدُ بَيتُ كُلِّ تَقِيٍّ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مسجد ، خانه هر پرهيزگارى است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُسلِمُ أخُو المُسلِمِ لايَظلِمُهُ و لا يُسلِمُهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مسلمان ، برادر مسلمان است ؛ نه بر او ستم مى‏كند و نه به دست [ستم ]ديگرانش مى‏سپارد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ و يَدِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مسلمان ، كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مِلاكُ الدّينِ الوَرَعُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نشانه ديندارى ، پارسايى است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن آتاهُ اللّه‏ُ خَيرا فَليُرَ عَلَيهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه خداوند به او نعمتى داده است ، بايد [نشانه‏هاى آن] در او نمايان باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَنِ اشتاقَ إلَى الجَنَّةِ سارَعَ إلَى الخَيراتِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه مشتاق بهشت است ، به سوى نيكى‏ها مى‏شتابد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَنِ التَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اللّه‏ِ سَخِطَ اللّه‏ُ عَلَيهِ و أسخَطَ عَلَيهِ النّاسَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه با خشم خدا خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند بر او خشم مى‏گيرد و مردم را از او خشمگين مى‏كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَنِ انقَطَعَ إلَى اللّه‏ِ كَفاهُ اللّه‏ُ كُلَّ مَؤونَةٍ و رَزَقَهُ مِن حَيثُ لايَحتَسِبُ و مَنِ انقَطَعَ إلَى الدُّنيا وَكَلَهُ اللّه‏ُ إلَيها ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :


هركه به خدا روى آورَد ، خداوند ، عهده‏دار همه مخارجش مى‏شود و هركه به دنيا روى آورد ، خداوند به دنيا واگذارش مى‏كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أحَبَّ أن يَكونَ أكَرَمَ النّاسِ فَليَتَّقِ اللّه‏َ و مَن أحَبَّ أن يَكونَ أقوَى النّاسِ فَليَتَوَكَّل عَلَى اللّه‏ِ و مَن أحَبَّ أن يَكونَ أغنَى النّاسِ فَليَكُن بِما في يَدِ اللّه‏ِ أوثَقَ مِنهُ في يَدِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه دوست دارد گرامى‏ترينِ مردمان باشد ، بايد از خدا پروا كند ؛ و هركه دوست دارد توانمندترينِ مردمان باشد ، بايد بر خدا توكّل كند ؛ و هركه دوست دارد بى نيازترينِ مردمان باشد ، بايد به آنچه نزد خداست بيشتر از آنچه در دست خود اوست ، اعتماد داشته باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أحَبَّ عَمَلَ قَومٍ خَيرا كانَ أو شَرَّا كانَ كَمَن عَمِلَهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه كردار گروهى را ، چه نيك و چه بد ، دوست داشته باشد ، چونان كسى است كه آن را به جاى آورده است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أحسَنَ صَلاتَهُ حينَ يَراهُ النّاسُ ثُمَّ أساءَها حينَ يَخلو فَتِلكَ استِهانَةٌ استَهانَ بِها رَبَّهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركس ، آن‏گاه كه مردم او را مى‏بينند ، نيكو نماز بگزارد و چون به خلوت مى‏رود ، آن را سبُك شمارد ، با اين كار ، پروردگارش را كوچك شمرده است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أصابَ مالاً مِن مَهاوِشَ أذهَبَهُ اللّه‏ُ في نَهابِرَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :


هر كه مال آميخته به حرام به دست آورَد ، خداوند ، او را به نابودى مى‏كشانَد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أنظَرَ مُعسِرا أو وَضَعَ لَهُ أظَلَّهُ اللّه‏ُ تَعالى تَحتَ ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه وامدارِ تنگ‏دستى را مهلت دهد يا بار وام را از وى فرو نهد ، خداوند ، در آن روز كه سايه‏اى جز سايه عرش نيست ، زير سايه عرش جايش مى‏دهد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن أيقَنَ بِالخَلَفِ جادَ بِالعَطِيَّةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آن كه به پاداش باور دارد ، در بخشش ، گشاده‏دستى مى‏كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن تأنَّى أصابَ أو كادَ و مَن عَجِلَ أخطَأ أو كادَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه با درنگ (و انديشه) دست به كارى بزند ، به هدف خود مى‏رسد يا به آن نزديك مى‏شود ؛ و هر كه با شتاب [و بى‏انديشه ]دست به كارى بزند ، به خطا مى‏افتد يا دور نيست كه به خطا بيفتد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهُوَ مِنهُم ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه خود را به قومى مانند سازد ، از جمله آنان باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن تَواضَعَ لِلّهِ رَفَعَهُ اللّه‏ُ و مَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّه‏ُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه براى خدا فروتنى كند ، خداوند بر فرازش مى‏برد ، و هركه كبر ورزد ، خداوند او را فرو مى‏كوبد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مِن حُسنِ إسلامِ المَرءِ تَركُهُ مالايَعنيهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

از نيكويىِ مسلمانىِ آدمى اين است كه از آنچه به كارش نمى‏آيد ، دست بدارد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن حَمَلَ سِلعَتَهُ فَقَد بَرِى‏ءَ مِنَ الكِبرِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه بار خود را برگيرد ، از تكبّر به دور باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن خَافَ اللّه‏َ خَوَّفَ اللّه‏ُ مِنهُ كُلَّ شَى‏ءٍ و مَن لَم يَخَفِ اللّه‏َ خَوَّفَهُ اللّه‏ُ مِن كُلِّ شَيءٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه از خدا بهراسد ، خداوند ، همه چيز را از وى بيمناك كند و هر كه از خدا نهراسد، خداوند او را از همه چيز بيمناك كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن رَأىَ عَورَةً فَسَتَرَها كانَ كَمَن أحيا مَوؤُدَةً مِن قَبرِها ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه زشتكارى پنهانى را [از برادر دينى خود] ببيند و آن را آشكار نكند، مانند كسى است كه زنده به گورى را از گور رهانيده باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن سُئِلَ عَن عِلمٍ يَعلَمُهُ فَكَتَمَهُ اُلجِمَ بِلِجامٍ مِنَ النّارِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه را از دانشى بپرسند كه از آن آگاه است و او [دانش خود را] پنهان
كند و پاسخ نگويد ، [روز قيامت] لجامى آتشين بر دهانش زده مى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن سَرَّتهُ حَسَنَتُهُ و ساءَتهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤمِنٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه از كار نيك خود ، شادمان و از كار بد خود ، اندوهناك شود ، مؤمنى راستين باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن سَرَّهُ أن يَسكُنَ بُحبوحَةَ الجَنَّةِ فَليَلزِمِ الجَماعَةَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :


هركه خوش دارد كه در ميانه بهشت جاى گيرد ، بايد با جماعت همراه شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مِن سعادَةِ المَرءِ حُسنُ الخُلقِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نيك‏خويى ، نشانه سعادت آدمى است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن صَمَتَ نَجا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

آن كه خموشى پيشه سازد ، نجات مى‏يابد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن طَلَبَ الدُّنيا بِعَمَلِ الآخِرَةِ فَما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصيبٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه با كار اخروى در پىِ رسيدن به دنيا باشد ، در آخرت ، او را [از آن كار ]بهره‏اى نباشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن طَلَبَ العِلمَ تَكَفَّلَ اللّه‏ُ بِرِزقِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه در پى كسب دانش باشد ، خداوند ، عهده‏دار روزى‏اش مى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن طَلَبَ مَحامِدَ النّاسِ بِمَعاصِي اللّه‏ِ عادَ حامِدُهُ مِنَ النّاسِ ذامّا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :


هركه با معصيت خدا جوياى ستايش مردم باشد ، مردم به جاى ستايش ، نكوهشش مى‏كنند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن فُتِحَ لَهُ بابُ خَيرٍ فَليَنتَهِزهُ فَإِنَّهُ لايَدري مَتى يُغلَقُ عَنهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه درِ خيرى به رويش گشوده شد ، بايد آن را مغتنم شمارد ؛ زيرا نمى‏داند آن در ، كى به رويش بسته مى‏شود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن فَرَّجَ عَن أخيهِ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيا فَرَّجَ اللّه‏ُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه غمى از غم‏هاى دنيايى برادر دينى خود را بزدايد ، خداوند ، غمى از غم‏هاى قيامت را از او مى‏زدايد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن فَطَّرَ صائِما كانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه روزه‏دارى را افطارى دهد ، او را پاداشى همچون روزه‏دار است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ و مَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فَهُوَ شَهيدٌ و مَن قُتِلَ دونَ دينِهِ فَهُوَ شَهيدٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه در راه حفظ مالش ، پاسدارى از خانواده‏اش و در راه دينش كشته شود ، شهيد است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن كانَ آمِرا بِمَعروفٍ فَليَكُن أمرُهُ ذلِكَ بِمَعروفٍ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه مردم را به نيكى‏ها دعوت مى‏كند ، بايد روش دعوتش نيكو باشد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن كانَ في حاجَةِ أخيهِ كانَ اللّه‏ُ في حاجَتِهِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :


هركه در كارِ برآوردن حاجت برادرش باشد ، خداوند در كارِ برآوردن حاجت او خواهد بود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن كَثُرَت صَلاتُهُ بِاللَّيلِ حَسُنَ وَجهُهُ بِالنَّهارِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه در دل شب ، بسيار نماز بگزارد ، در روز ، خوش سيما خواهد بود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن كَظِمَ غَيظا و هُوَ يَقدِرُ عَلى إنفاذِهِ مَلأََ اللّه‏ُ قَلبَهُ أمنا و إيمانا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه خشم خود را فرو خورَد ، در حالى كه مى‏تواند خشمگينانه رفتار كند ، خداوند ، دلش را از آسايش و ايمان ، آكنده سازد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن كَفَّ لِسانَهُ عَن أعراضِ النّاسِ أقالَهُ اللّه‏ُ تَعالى عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه زبان خود را از ريختن آبروى مردم باز دارد ، خداوند در روز قيامت از لغزش‏هايش در مى‏گذرد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مِن كُنوزِ البِرِّ كِتمانُ المَصائِبِ وَ الأمراضِ و الصَّدَقَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

[سه چيز] گنجينه نيكى است : پنهان كردن گرفتارى و بيمارى و صدقه دادن .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن لَم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ و المُنكَرِ لَم تَزِدهُ مِنَ اللّه‏ِ إلاّبُعدا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نماز هر كس كه او را از كار زشت و منكر باز ندارد ، چيزى جز دورى از خدا نصيب او نمى‏كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن مَشى إلى طَعامٍ لَم يُدعَ إلَيهِ فَقَد دَخَلَ سارِقا و خَرَجَ مُغيرا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كس بر سفره‏اى بنشيند كه به آن دعوت نشده است ، مانند راهزنان بر آن مى‏نشيند و مانند غارتگران از آن بر مى‏خيزد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن نَصَرَ أخاهُ بِظَهرِ الغَيبِ نَصَرَهُ اللّه‏ُ فِي الدُّنيا و الآخِرَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه برادر دينى خود را در غيبت او يارى دهد ، خداوند در دنيا و آخرت ، او را يارى مى‏دهد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن هَمَّ بِذَنبٍ ثُمَّ تَرَكَهُ كانَت لَهُ حَسَنَةٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه آهنگ گناهى كند ، سپس آن را واگذارد ، براى او پاداشى است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَنهومانِ لايَشبَعانِ : طالِبُ عِلمٍ و طالِبُ دُنيا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

دو آزمندند كه سيرى نمى‏پذيرند : جوينده دانش و جوينده دنيا .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن يُرِدِ اللّه‏ُ بِهِ خَيرا يُفَقِّههُ فِي الدّينِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هرگاه خداوند ، خواستار خير براى كسى باشد ، او را عالم دين مى‏كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن يَسَّرَ عَلى مُعسِرٍ يَسَّرَ اللّه‏ُ عَلَيهِ فِي الدُّنيا و الآخِرَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هركه سختى و پريشانْ‏حالىِ تنگ‏دستى را بر او آسان گردانَد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان مى‏گيرد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن يَشتَهِ كَرامَةَ الآخِرَةِ يَدَع زينَةَ الدُّنيا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه كرامت آخرت را مى‏خواهد ، زينت دنيا را وا مى‏نهد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مَن يَغفِر يَغفِرِ اللّه‏ُ لَهُ و مَن يَعفُ يَعفُ اللّه‏ُ عَنهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

هر كه لغزش ديگران را ببخشايد ، خداوند ، گناهش را مى‏بخشايد ، و هر كه از خطاى ديگران درگذرد ، خداوند از گناهش در مى‏گذرد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُهاجِرُ مَن هَجَرَ مانَهاهُ اللّه‏ُ عَنهُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مهاجر ، كسى است كه از آنچه خدا نهى كرده است ، دورى كند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤَذِّنونَ أطوَلُ النّاسِ أعناقا يَومَ القِيامَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤذّنان ، گردنْ فرازترينِ مردمان در روز قيامت‏اند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ آلِفٌ مَألوفٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن ، انس مى‏گيرد و ديگران نيز با او انس مى‏گيرند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن زيرك ، هوشيار و بيمناك و پرهيزكننده است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضا ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن براى مؤمن ، چونان بنايى است كه بخشى از آن ، تكيه‏گاه بخش ديگر است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن ، آينه مؤمن است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ مَن آمَنَهُ النّاسُ عَلى أنفُسِهِم و أموالِهِم ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن ، كسى است كه مردم او را بر جان و مال خويش امين شمارند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلمُؤمِنُ يَسيرُ المَؤونَةِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

مؤمن ، كم خرج است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلنَّدَمُ تَوبَةٌ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

پشيمانى [از گناه] توبه است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلنَّظَرُ فِي الخُضرَةِ يَزيدُ فِي البَصَرِ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نگريستن به سبزه ، بر بينايى مى‏افزايد .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

اَلنَّظرَةُ سَهمٌ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبليسَ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نگاه بد ، تيرى زهرآگين از تيرهاى شيطان است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

نِعمَتانِ مَغبونٌ فيهِما كَثيرٌ مِنَ النّاسِ : اَلصِّحَّةُ وَ الفَراغُ ؛

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :

دو نعمت است كه بيشتر مردم در آنها زيانكارند : سلامت و فراغت .