عبارت را در

بدون ضرورت در مسجد خوابيدن

رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

قوموا ، لا تَرقُدوا فِي المَسجِدِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

بر خيزيد و در مسجد نخوابيد .

------------------------------------------------------

تاريخ المدينة عن جابر :

جاءَ النَّبِيُّ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ونَحنُ مُضطَجِعونَ فِي المَسجِدِ ، في يَدِهِ عَسيبٌ رَطبٌ ، فَضَرَبَنا ، فَقالَ : تَرقُدونَ فِي المَسجِدِ ولا يُرقَدُ ؟! .

تاريخ مدينة ـ به نقل از جابر ـ :

پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله آمد ، در حالى كه ما در مسجد ، دراز كشيده بوديم . در دست ايشان ، شاخه‏اى تَر از درخت خرما بود . ما را [با آن ]نواخت و فرمود : «در مسجد مى‏خوابيد ، حال آن كه نبايد در آن خوابيد ؟!» .

------------------------------------------------------

سنن الدارمي عن أبي ذرّ :

أتاني نَبِيُّ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله وأنَا نائِمٌ فِي المَسجِدِ ، فَضَرَبَني بِرِجلِهِ ، قالَ : ألا أراكَ نائِما فيهِ؟ قُلتُ : يا نَبِيَّ اللّه‏َ غَلَبَتني عَيني .

سنن الدّارمى ـ به نقل از ابو ذر ـ :

پيامبر خدا به سراغم آمد ، در حالى كه در مسجد به خواب رفته بودم . با پايش مرا نواخت و فرمود : «آيا تو را درون مسجد ، در خواب مى‏بينم ؟!» .
گفتم : اى پيامبر خدا! ديدگانم بر من ، چيره شدند .

------------------------------------------------------

رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن نامَ فِي المَسجِدِ بِغَيرِ عُذرٍ ، اِبتَلاهُ اللّه‏ُ بِداءٍ لا زَوالَ لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

هر كس بدون عذر در مسجد بخوابد ، خداوند ، او را به مرضى ماندگار ، دچار خواهد ساخت .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

إذا نَعَسَ أحَدُكُم فِي المَسجِدِ يَومَ الجُمُعَةِ فَليَتَحَوَّل مِن مَجلِسِهِ ذلِكَ إلى غَيرِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

هر كس را در روز جمعه در مسجد ، چرت فرا گرفت ، جاى نشستن خود را تغيير دهد .