عبارت را در

زدن

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

[تازيانه زدن به] پشت مؤمن ، ممنوع است ، مگر به حق .

------------------------------------------------------

صحيح مسلم ـ به نقل از عايشه ـ :

پيامبر خدا ، هرگز چيزى را يا زنى را و يا خدمتكارى را با دستش نزد ، مگر براى آن كه در راه خدا جهاد كند.

------------------------------------------------------

تنبيه الخواطر ـ به نقل از عايشه ـ :

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هرگز غلام و غيرِ غلامى را نزد ، مگر در راه خدا ، و هرگز براى خود انتقام نگرفت ، مگر زمانى كه پاى اجراى حدّى از حدود الهى در ميان بود.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خدمتكارت را اگر معصيت خدا كرد ، بزن ؛ اما اگر در حقّ تو خطايى از او سر زد ، گذشت كن.

------------------------------------------------------

عدّة الداعى :

شخصى گفت كه نزد امام رضا عليه‏السلام از فرزندم شكايت كردم . فرمود : «او را نزن ، بلكه با او قهر كن؛ امّا زمان آن را به درازا مكشان».