عبارت را در

خشونت و درشتى كردن

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

مؤمن ، نرم‏خو ، مهربان و باگذشت است و داراى خوى نيك است ؛ و كافر ، درشت‏خوى و خشن است و بدخوى و متكبّر.

------------------------------------------------------

الكافى ـ به نقل از يونس بن رباط ـ :

از امام صادق عليه‏السلامشنيدم : «پيامبر خدا فرمود : «رحمت خدا بر آن كس كه فرزندش را بر نيكى و فرمانبرى‏اش ]از والدين [يارى برساند».
گفتم : چگونه او را بر نيكى كردن و فرمان‏بردارى‏اش يارى مى‏رسانَد؟
فرمود : «كار اندك او را بپذيرد و از كارى كه برايش دشوار است ، چشم بپوشد و بيش از توانش از او تكليف نخواهد ، و با او خشونت نورزد ؛ زيرا ميان او و درآمدن فرزندش به مرزى از مرزهاى كفر ، جز اين نيست كه آن فرزند ، وارد نافرمانى از والدين و يا قطع رَحِم شود .
پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سپس فرمود :"بهشت ، پاك و خوش است . خداوند ، آن را پاك و خوش قرار داده و بوى آن را خوش گردانيده است و از فاصله هزار سال ، بويش به مشام مى‏رسد ؛ امّا كسى كه نافرمانى والدين كند ، يا قطع رَحِم نمايد ، يا متكبّرانه راه برود ، بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد"».

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

آموزش دهيد و خشونت نورزيد ؛ زيرا آموزگار ، ]و مؤثّرتر] از كسى است كه خشونت به كار مى‏برَد .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خشونت ، زبان نادانى است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

مؤمن ، زيرك و باهوش است ؛ شادى‏اش در چهره‏اش است ... با زيردستش خشونت نمى‏ورزد .

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

مؤمن ، در دينش نيرومند است ... نه درشت‏خوى است ، و نه خشن .

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام ـ در اندرز به عبد اللّه‏ بن جُندَب ـ :

درشت‏خوى و خشن مباش كه مردم ، نزديك شدن به تو را ناخوش داشته باشند.