عبارت را در

زياده‏روى در نرمش و محبّت

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

گروهى چنان گروهى را دوست داشتند كه در راه دوستى آنان ، نابود شدند . شما مانند ايشان نباشيد . و گروهى چنان گروهى را دشمن داشتند كه در راه دشمنى و نفرت نسبت به آنان ، نابود شدند . مانند اينان نيز نباشيد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در نامه‏اى به يكى از كارگزارانش ـ :

سختگيرى را با اندكى نرمش و ملايمت در آميز ، و تا زمانى كه نرمشْ كارسازتر است ، نرم باش ، و آن جا كه جز سختگيرى چاره‏اى نمى‏يابى ، سختگيرى در پيش گير.

------------------------------------------------------

امام باقر عليه‏السلام :

بدترين پدر ، كسى است كه نيكى و محبّت ، او را به افراط كشانَد ، و بدترين فرزند ، كسى است كه كوتاهى كردن ، او را به نافرمانى
] از والدين [بكشاند.