عبارت را در

اندرز دادن

مسند ابن حنبل ـ به نقل از عموى ابورافع بن عمرو غِفارى ـ :

زمانى كه بچّه بودم ، به درخت خرمايى كه متعلّق به انصار بود ، سنگ مى‏زدم . پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهآمد . به ايشان گفته شد : پسربچه‏اى به نخل ما سنگ مى‏زند!
مرا نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهبردند . فرمود : «پسر جان! چرا به نخل سنگ مى‏زنى؟» .
گفتم : خرما مى‏خورم .
فرمود : «به نخل سنگ نزن ؛ بلكه از خرماهايى كه پاى آن ريخته است ، بخور» .
سپس ، دستى به سرم كشيد و فرمود : «خدايا! شكمش را سير گردان» .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

از كسانى مباش كه پند و نصيحت ، سودشان نمى‏بخشد ، مگر آن كه او را سخت ملامتْ كنى ؛ زيرا خردمند ، به ادب [و نصيحت ] پند مى‏گيرد و حيوانات ، جز با زدن پند نمى‏گيرند.