عبارت را در

نرم‏خويى و ملايمت

«و با او [فرعون] سخنى نرم گوييد باشد كه پند گيرد يا بترسد» .

------------------------------------------------------

«پس به [بركتِ] رحمت خدا ، با آنان نرم‏خو شدى و اگر تندخو و سخت‏دل بودى ، هر آينه از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند».

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ به عمرو بن مُرّه جُهَنى ، آن گاه كه او را به سوى قومش فرستاد ـ :

نرم‏خويى و استوارگويى پيشه كن ، و خَشِن و درشتْ‏خوى مباش!

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در وصف پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ :

همواره خوش‏رو بود و نرم‏خو و مهربان . نه خَشِن بود ، نه درشت‏خوى ، نه عربده‏جو ، نه ناسزاگو ، نه عيبجو و نه مديحه‏گوى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

چونان طبيب ، مهربانى باش كه دوا را آن جا مى‏نهد كه سود مى‏بخشد.

------------------------------------------------------

امام زين العابدين عليه‏السلام :

ملايمت ، رَمَنده را رام مى‏سازد و خشونت ، رام را رَمَنده مى‏كند.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

اگر مى‏خواهى بزرگوار شوى ، ملايم باش و اگر مى‏خواهى خوار شوى ، درشتى كن . آن كه نيكْ گُهر است ، نرم‏دل است و آن كه ذاتش خَشِن است ، سخت‏دل است.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام ـ در بيان سپاهيان خِرَد و نادانى ـ :

.. . و ملايمت [ از سپاهيانِ خِرد است] كه ضدّ آن ، درشتى و خشونت است.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام ـ درباره اين سخن خداوند متعال :

«و با مردم به نيكى سخن بگوييد» ـ : يعنى با همه مردم ، از مؤمن و غير مؤمن ، به نيكى سخن بگوييد : با مؤمنان ، گشاده‏رو و خوش‏رو باشد ، و براى كشاندنِ مخالفان به ايمان ، با آنان به نرمى و مدارا سخن بگويد .