عبارت را در

حُسن سياست و تدبير

امام على عليه‏السلام :

با حُسن سياست و تدبير است كه تربيت درست ، صورت مى‏پذيرد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به ايشان ـ :

هر گاه جوان را سرزنش كردى ، جايى از گناهش را هم براى او فرو بگذار تا بر اثر قرار گرفتن در تنگنا ، وادار به سرسختى [و لجاجت ]نشود.