عبارت را در

تربيت كردنِ به‏هنگام

امام على عليه‏السلام ـ از سفارش ايشان به فرزندش امام حسن عليه‏السلامـ :

.. . درصدد سفارش كردن به تو برآمدم و به توصيه‏هايى چند مبادرت ورزيدم ، پيش از آن كه اَجَلم به سر آيد و مانع از آن شود كه آنچه را در دل دارم ، به تو بگويم ، يا در انديشه‏ام كاستى آيد ، چنان كه در جسمم كاستى پديد آمده است ، يا پاره‏اى چيرگى‏هاى هواى نفس و فريبندگى‏هاى دنيا پيش از من به سراغ تو آيند و در نتيجه ، چونان شترِ سركش و رَمنده شوى .
دل جوان ، چونان زمين ناكِشته است كه هر بذرى را كه در آن افكنده شود ، مى‏پذيرد. از اين رو ، پيش از آن كه دِلَت سخت شود و انديشه‏ات مشغول گردد ، به تربيت كردن تو مبادرت ورزيدم ... و چون آن امور تو كه براى هر پدر دلسوزى مهم است ، براى من هم مهم بود و تصميم به تربيتت گرفته بودم ، بهتر آن ديدم كه اين تربيت ، زمانى باشد كه تو در اوان عمر خويش هستى و شور و شوق زندگى دارى ، و از نهادى پاك و جانى صاف برخوردارى . و بهتر آن ديدم كه اين كار را با آموختن كتاب خداوند عز و جل به تو و تعليم تأويل آن و شرايع و احكام اسلام ، و حلال و حرام آن ، آغاز كنم.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كودك بايد هفت سال تربيت شود ، هفت سال تأديب شود ، هفت سال به كار گرفته شود و مدّت رشدش در بيست و سه سالگى به
پايان مى‏رسد ، تا سى و پنج سالگى رشد عقلى مى‏كند و پس از آن ، تجربه‏ها به كارش مى‏آيند.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

بگذار فرزندت هفت سال بازى كند ، هفت سال تأديب شود ، هفت سال او را با خودت داشته باش [و در تربيت و آموزش او بكوش] و اگر [در طىّ اين دوره‏ها] درست شد ، كه شده است ، و گرنه ، از آن كسانى است كه خيرى در او نيست.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام ـ به مفضّل بن عمر ـ :

نمى‏بينى كه بچّه را در حالى كه هنوز كودك است و آمادگىِ كامل براى تعليم پيدا نكرده ، به دست مربّى مى‏سپارند؟ همه اينها براى آن است كه از بازيگوشى و بيهوده‏كارى كه گاه باعث ناراحتى‏هاى بسيارى براى خودش و خانواده‏اش مى‏شوند ، باز دارد.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

به نوجوانانتان حديث بياموزيد ، پيش از آن كه مرجئه به سراغ آنان بروند [و عقايد خود را به آنان بياموزند].