عبارت را در

پدر و مادر

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

از جمله حقوق فرزند بر پدرش ، آن است كه او را خوب تربيت كند ، و نَسَب او را انكار نكند.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

فرزندانتان را گرامى بداريد و نيكو تربيتشان كنيد تا آمرزيده شويد.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

اين كه مرد فرزندش را ادب كند ، بِه از آن است كه يك
صاع صدقه دهد.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هيچ پدرى ، هديه‏اى بهتر از ادب نيكو به فرزند نداده است.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

فرزندانتان را به سه خصلت تربيت كنيد : عشق به پيامبرتان ، عشق به خاندان او ، و قرائت قرآن.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، بهترين ميراث است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ ميراثى چون ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

هيچ ميراثى بهتر از ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

بهترين چيزى كه پدران براى فرزندان به ارث مى‏نهند ، ادب است ، نه مال و ثروت ؛ زيرا مال و ثروت مى‏رود ، ولى ادب مى‏ماند.