عبارت را در

دانشمندان و فرمان‏روايان

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ به معاذ بن جبل ، در هنگام فرستادنش به يمن ـ :

اى معاذ! كتاب خدا را به مردم يمن بياموز ، و آنان را برپايه اخلاق شايسته ، نيكو
ادب و تربيت كن.

------------------------------------------------------

امام زين العابدين عليه‏السلام :

پيامبر خدا در فرمانى كه به موجب آن ، عتّاب بن اسيد را بر مردم مكه گماشت ، چنين نوشت : «محمّد رسول خدا ، احكام و مصالح شما را به عتّاب بن اسيد سپرد و به او اختيار [و وظيفه] داد كه غفلت‏زدگانِ شما را هشيار كند ، و نادانتان را آموزش دهد ، و نااستوارتان را استوار گرداند ، و منحرف شدگان از ادبِ خدا را ادب آموزد».

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

روز رستاخيز كه برپا شود ، خداوند ، عالم و عابد را زنده كند . هنگامى كه آن دو در پيشگاه خداوند حضور يابند ، به عابد گفته شود : «به سوى بهشت حركت كن!» و به عالم گفته شود : «درنگ كن و به خاطر ادبِ نيكويى كه به مردم آموختى ، آنان را شفاعت نما!» .