عبارت را در

جانشينان پيامبران

امام على عليه‏السلام ـ در سفارش به كميل بن زياد ـ :

اى كميل! پيامبر خدا را خداوند ادب آموخت ، و او مرا ادب آموخت ، و من مؤمنان را ادب مى‏آموزم ، و براى بزرگوارانْ ادب به ارث مى‏گذارم .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در يكى از خطبه‏هايش ـ :

اى مردم! مرا بر شما حقّى است ، و شما را نيز بر من حقّى . حق شما بر من اين است كه شما را خيرخواهى و راهنمايى كنم ، و بيت المالتان را ميان شما عادلانه تقسيم كنم ، و شما را علم آموزم تا نادان نمانيد ، و ادبتان آموزم تا دانا شويد ... .