عبارت را در

تربيت

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هيچ پدرى ، ميراثى برتر از ادب به فرزندش نداده است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ درباره آيه شريف «خود و خانواده‏تان را از آتش نگهداريد» . تحريم : آيه 6 . ـ :

آنان را تعليم و تربيت دهيد.

------------------------------------------------------

امام حسين عليه‏السلام :

ما و تن دادن به پستى؟! خدا و رسول او و مؤمنان و دامن‏هاى پاك و دل‏هاى غيرتمند و طبع‏هاى بلند و پر غرور ]كه ما را پرورش داده‏اند] ، هرگز راضى نمى‏شوند كه ما فرمانبرى از فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه برگزينيم.

------------------------------------------------------

تحف العقول ـ به نقل از سفيان ثورى ـ :

خدمت حضرت صادق عليه‏السلامرسيدم و به ايشان گفتم : مرا پندى دهيد ... .
حضرت فرمود : « ... اى سفيان! پدرم عليه‏السلام مرا به سه نكته ادب آموخت و از سه چيز نهى‏ام فرمود . آن سه نكته ادبى كه به من آموخت ، اين بود كه فرمود : «فرزندم! آن كه با دوست بد نشيند ، سالم نمانَد ، و آن كه گفتارش را به بند نكشد ، پشيمان شود ، و آن كه به جايگاه‏هاى بد درآيد ، متّهم [و بدنام ]شود».
عرض كردم : اى پسر دخت پيامبر خدا ، آن سه چيز كه تو را از آن نهى فرمود ، كدام‏اند؟
فرمود : «مرا از دوستى با كسى كه چشمِ ديدن نعمت كسى را ندارد ، و دوستى با كسى كه از مصيبت ديگران شاد مى‏شود ، و دوستى با سخن‏چين ، نهى فرمود».

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

بنده مؤمن ، به خانواده خود چندان علم و ادبِ نيكو ارث مى‏دهد كه همه آنان را وارد بهشت مى‏گرداند ، به طورى كه تمام آنها را ، از كوچك و بزرگ و خادم و همسايه ، در بهشت مى‏يابد . و بنده گنهكار ، براى خانواده خود چندان ادب بد به ارث مى‏گذارد كه همه آنان را به دوزخ مى‏بَرد ، به طورى كه تمام افراد خانواده‏اش را ، از كوچك و بزرگ و خادم و همسايه [يا : پناهنده] ، در آن جا مى‏يابد.