عبارت را در

وراثت

«پروردگارا ، احدى از كافران را بر روى زمين باقى مگذار . چرا كه اگر آنان را باقى گذارى ، بندگانت را گمراه مى‏سازند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند» .

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

بنگر كه از چه خانواده‏اى فرزنددار مى‏شوى ؛ زيرا رگ و ريشه ، اثر دارد.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

مردم [همانند] معدن‏هايند ، و رگ و ريشه اثر دارد ، و ادبِ بد ، مانند رگ و ريشه بد است.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

مردم را [همانندِ] معدن‏ها مى‏يابيد ؛ پس بهترينِ شما در جاهليت ، در اسلام نيز بهترين‏اند هر گاه كه فقيه (دين فهم) باشند ، و
] گاه [بهترينِ مردمان در اين امر ، (خلافت يا اسلام) آن كسى است كه پيش از وارد شدن به آن ، بيش از همه آن را ناخوش داشته است . و از جمله بدترينِ مردمان ، انسان‏هاى دو روى‏اند.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

مردم ، معدن‏هايى همچون معدن‏هاى طلا و نقره هستند ؛ پس ، هر كه را در زمان جاهليت اصالتى بوده ، در اسلام نيز او را اصالتى است

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

نيكويىِ اخلاق ، نشانگر بزرگوارىِ تبار است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر گاه ريشه و تبار آدمى ارجمند باشد ، در بودن و نبودنش ارجمند است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در سفارش نامه‏اش به مالك اشتر ـ :

ديگر آن كه به افراد با مروّت و با اصالت ، و افراد وابسته به خانواده‏هاى شايسته و خوش سابقه ، و نيز اهل شهامت و شجاعت ، و سخاوت و گشاده‏دستى بچسب ؛ زيرا كه اينان كانون بزرگوارى ، و شعبه‏هايى از نيكى‏اند... .
ديگر آن كه در امور كارگزارانت دقت كن .. . و آنان را از ميان افراد كاركشته و باحيا ، از افراد وابسته به خانواده‏هاى شايسته و باسابقه و پيشتاز در اسلام ، برگزين ؛ زيرا اين گونه افراد ، اخلاقى بزرگوارانه‏تر دارند و آبرودارترند و طمع‏ورزى‏هايشان كمتر است ، و عاقبت‏بين‏تر از ديگران‏اند.