عبارت را در

برترين ادب‏ها

امام على عليه‏السلام :

بهترين ادب‏ها آن است كه تو را از حرام‏ها بازدارد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ارجمندترين ادب ، نيك‏خويى است.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

كمال ادب و مروت ، در هفت چيز است : خردمندى ، بردبارى ، شكيبايى ، ملايمت ، خاموشى ، نيك‏خويى ، و مدارا.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

برترين ادب ، آن است كه انسان در حدّ خود بايستد و از اندازه خويش فراتر نرود.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

برترين ادب ، آن است كه از خود آغاز كنى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خويشتندارى در هنگام رغبت [ به چيزى] و ترس [ از چيزى] ، از برترين ادب‏ها [و خصلت‏ها ]است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

راستى‏طلبى و دورى كردن از دروغ ، زيباترين خصلت و برترين ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

برترين ادب ، حفظ مروّت است .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به وى ـ :

نهايت ادب ، اين است كه انسان از خودش شرم كند.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

نيكوترين ادب ، آن است كه آدمى به ادب خويش فخر نفروشد.