عبارت را در

وضو گرفتن در میان چند آمیزش چه فايده اي دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ، ثُمَّ أرادَ أن يَعودَ فَليَتَوَضَّأ ؛ فَإِنَّهُ أنشَطُ لِلعَودِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر كسى از شما به سراغ زن خويش برود و آن‏گاه بخواهد ديگر بار هم اين كار را انجام دهد ، وضويى بسازد ؛ زيرا اين كار ، نشاط بيشترى براى بازگشتن ، ايجاد مى‏كند .