عبارت را در

9 اسفند روز جهانى مبارزه با تبعيض نژادى ‏

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

لافَضلَ لِعَرَبِيٍ عَلى عَجَمِيٍّ و لاعَجَمِيٍّ عَلى عَرَبِيٍّ و لا أحَمَرَ عَلى أسوَدَ و لا أسوَدَ عَلى أحَمَرَ إلاّ بِالتَّقوى ؛ ‏

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هيچ عرب را بر عجم ، و هيچ عجم را بر عرب و هيچ سفيد را بر سياه و هيچ سياه را بر سفيد برترى نيست مگر به تقوا .

------------------------------------------------------

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

كُلُّكُم مِن آدَمَ و آدَمُ مِن تُرابٍ و أكرَمُكُم عِندَ اللّه‏ِ أتقاكُم ؛ ‏

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

همه شما از نسل آدم هستيد و آدم از خاك است و ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است .

------------------------------------------------------

امام سجّاد عليه‏السلام :

لاحَسَبَ لِقُرَشيًّ و لاعَرَبِيٍّ إلاّبِتواضُعِ و لاكَرَمَ إلاّ بِتَّقوى ؛ ‏

امام سجّاد عليه‏السلام :

قريشى و عرب را افتخارى نيست مگر به فروتنى ، و هيچ كرامتى نيست مگر به تقوا .