عبارت را در

8 اسفند روز امور تربيتى و تربيت اسلامى ‏

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

أكرِمُوا أولادَكُم و أحسِنُوا آدابَهُم ؛ ‏

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

به فرزندان خود احترام بگذاريد و آنها را نيكو تربيت كنيد .