عبارت را در

حرف م ـ ن

مَن أنصَفَ أُنصِفَ ؛ 7692

هر كه انصاف ورزد ، با او انصاف ورزند .

------------------------------------------------------

مَن أحسَنَ المَسأَلَةَ أُسعِفَ ؛ 7693

هر كس به روشى نيكو درخواست كند ، خواسته‏اش برآورده مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن مَدَحَكَ فَقَد ذَبَحَكَ ؛ 7766

هر كه تو را ستود ، سر از تنت ستانْد .

------------------------------------------------------

مَن دَخَلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ ؛ 7778

هر كس به جاهاى بد وارد شود ، بدنام مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن نَسِىَ اللّه‏َ أنساهُ نَفسَهُ ؛ 7797

هر كس خدا را فراموش كند ، خدا او را به خودْ فراموشى دچار مى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن أساءَ خُلقَهُ عَذَّبَ نَفسَهُ ؛ 7798

هر كس خود را بدخو گردانَد ، خود را عذاب مى‏دهد .

------------------------------------------------------

مَن عَجِلَ كَثُرَ عِثارُهُ ؛ 7838

هر كس شتاب كند ، لغزشش بسيار شود .

------------------------------------------------------

مَن أحَبَّ شَيئا لِهِجَ بِذِكرِهِ ؛ 7851


هر كه چيزى را دوست بدارد ، ياد آن وِرد زبانش مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن قَبَضَ يَدَهُ مَخافَةَ الفَقرِ فَقَد تَعَجَّلَ الفَقرَ ؛ 7877

هر كس از ترس فقر ، دست از بخشش فرو بندد ، به سوى فقر شتافته است .

------------------------------------------------------

مَن نَظَرَ فِي العَواقِبِ سَلِمَ ؛ 7912

هر كس در سرانجام كارها انديشه كند ، سالم مى‏مانَد .

------------------------------------------------------

مَن جَهِلَ مَوضِعَ قَدَمِهِ زَلَّ ؛ 7920

هر كس جاى پاى خود را نشناسد ، مى‏لغزد .

------------------------------------------------------

مَن وَعَظَكَ أحسَنَ إلَيكَ ؛ 7924

هر كس اندرزت دهد ، به تو نيكى كرده است .

------------------------------------------------------

مَن وافَقَ هَواهُ خالَفَ رُشدَهُ ؛ 7957

هر كس با هوس خود موافقت كند ، با بالندگى خود مخالفت كرده است .

------------------------------------------------------

مَن أحسَنَ إلى جِيرانِهِ كَثُرَ خَدَمُهُ ؛ 7967

هر كس به همسايگانش نيكى كند ، خادمانش زياد شوند .

------------------------------------------------------

مَن أظهَرَ عَزمَهُ بَطَلَ حَزمُهُ ؛ 7980

هر كس تصميم خود را آشكار كند ، دورانديشى‏اش باطل شود .

------------------------------------------------------

مَن غَشَّ نَفسَهُ لَم يَنصَح غَيرَهُ ؛ 8008

آن‏كه با خود يك‏رنگ نباشد ، با ديگران نيز يك‏رنگ نيست .

------------------------------------------------------

مَن عُرِفَ بِالكِذبِ لَم يُقبَل صِدقُهُ ؛ 8010

كسى كه به دروغگويى شناخته شود ، سخن راستش نيز پذيرفته نمى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن أعمَلَ اجتِهادَهُ بَلَغَ مُرادَهُ ؛ 8058

هر كس تلاشش را به كار گيرد ، به خواسته‏اش مى‏رسد .

------------------------------------------------------

مَن ظَنَّ بِكَ خَيرا فَصَدِّق ظَنَّهُ ؛ 8066

هر كس به تو گمان نيكو بُرد ، [با رفتار خود] گمانش را راست گردان .

------------------------------------------------------

مَن رَجاكَ فَلا تُخَيِّب أمَلَهُ ؛ 8067

اميد آن كس را كه به تو اميد بست ، نااميد مكن .

------------------------------------------------------

مَن عَلِمَ أنَّهُ مُؤاخَذٌ بِقَولِهِ فَليُقَصِّر فِى المَقالِ ؛ 8124

آن كه مى‏داند براى سخن گفتن خود بازخواست مى‏شود ، بايد سخن كوتاه كند .

------------------------------------------------------

مَن خَلا بِالعِلمِ لَم تُوحِشهُ خَلوَةٌ ؛ 8125

هر كس با دانش خلوت كند ، هيچ خلوتى او را به وحشت نمى‏اندازد .

------------------------------------------------------

مَن تَسَلّى بِالكُتُبِ لَم تَفُتهُ سَلَوةٌ ؛ 8126

هركه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشْ‏بخشى را از دست نداده است .

------------------------------------------------------

مَن أُعطِىَ الدُّعاءَ لَم يُحرَمِ الإجِابَةَ ؛ 8143

هركه را توفيق دعا داده شود ، از پذيرش آن محروم نشود .

------------------------------------------------------

مَن جانَبَ الإخوانَ عَلى كُلِّ ذَنبِ قَلَّ أصدِقاؤُهُ ؛ 8166

هر كس به دليل هر خطايى كه از دوستانش سر مى‏زند ، از آنان كناره گيرد ، دوستانش اندك مى‏شوند .

------------------------------------------------------

مَن أبانَ لَكَ عَيبَكَ فَهُوَ وَدُودُكَ ؛ 8210

هر كس عيب تو را برايت آشكار كند ، همو دوستدار توست .

------------------------------------------------------

مَن عَرَفَ النّاسَ لَم يَعتَمِد عَلَيهِم ؛ 8232


هر كس مردم را بشناسد ، به آنها اعتماد نمى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن سَألَ فِي صِغَرِهِ أجابَ فِي كِبَرِهِ ؛ 8273

هر كه در خردسالى بپرسد ، در بزرگْ‏سالى پاسخ مى‏دهد .

------------------------------------------------------

مَن قَرَعَ بابَ اللّه‏ِ فُتِحَ لَهُ ؛ 8292

هر كس درِ خانه خدا را بكوبد ، به رويش گشوده مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن شَرُفَت هِمَّتُهُ عَظُمَت قِيمَتُهُ ؛ 8320

آن كه همّتش والاست ، ارزشش بيش باشد .

------------------------------------------------------

مَن أطاعَ هَواهُ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنياهُ ؛ 8354

هر كه از هوس خود پيروى كند ، آخرتش را به دنيايش فروخته است .

------------------------------------------------------

مَن حَسُنَت عِشرَتُهُ كَثُرَ إخوانُهُ ؛ 8392

هر كس معاشرتش نيكو باشد ، برادرانش بسيار شوند .

------------------------------------------------------

مَنِ اتَّجَرَ بِغَيرِ عِلمٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فِى الرِّبا ؛ 8401

هر كس بدون آگاهى از دانش [فقه] به تجارت بپردازد ، در ربا فرو مى‏رود .

------------------------------------------------------

مَن قالَ مالا يَنبَغي سَمِعَ مالا يَشتَهي ؛ 8417

هر كس آنچه را كه شايسته نيست بگويد ، آنچه را دوست ندارد مى‏شنود .

------------------------------------------------------

مَن كَظَّتهُ البِطنَةُ حَجَبَتهُ عَنِ الفِطنَةِ ؛ 8459

هر كه در رنج و زحمتِ پُرخورى افتد ، از دانايى و هوشيارى باز مى‏ماند .

------------------------------------------------------

مَن دارَى النّاسَ أمِنَ مَكرَهُم ؛ 8465


هر كس با مردم مدارا كند ، از مكرشان در امان مى‏ماند .

------------------------------------------------------

مَن أحَبَّنا فَليَعمَل بِعَمَلِنا وَ ليَتَجَلبَبِ الوَرَعَ ؛ 8483

هر كس ما اهل‏بيت عليهم‏السلام) را دوست دارد ، بايد چون ما عمل كند ، و جامه پارسايى بر تن كند .

------------------------------------------------------

مَن طَلَبَ شَيئا نالَهُ أو بَعضَهُ ؛ 8490

هر كه جوينده چيزى باشد ، به آن يا به بخشى از آن ، دست مى‏يابد .

------------------------------------------------------

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلُّ ؛ 8501

هر كه طالب هدايت از نااهل باشد ، گمراه مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن جالَسَ الجُهّالَ فَليَستَعِدَّ لِلقيلِ وَ القالِ ؛ 8505

آن كه با نادانان همنشينى مى‏كند ، آماده بگو مگو سخن‏هاى بى‏پايه) باشد .

------------------------------------------------------

مَن رَقى دَرَجاتِ الهِمَمِ عَظَّمَتهُ الأُمَمُ ؛ 8526

هر كس از نردبان همّت بالا رود ، مردمان او را بزرگ مى‏دارند .

------------------------------------------------------

مَن كَشَفَ ضُرَّهُ لِلنّاسِ عَذَّبَ نَفسَهُ ؛ 8542

هر كس پريشانْ‏حالى‏اش را براى مردم آشكار كند ، خودش را عذاب داده است .

------------------------------------------------------

مَن أظهَرَ فَقرَهُ أذَلَّ قَدرَهُ ؛ 8555

هر كس نادارى‏اش را آشكار كند ، ارزش خود را فرو كاسته است .

------------------------------------------------------

مَن كَثُرَ فِكرُهُ فِى المَعاصي دَعَتهُ إلَيها ؛ 8561

هر كس بسيار به گناهان بينديشد ، گناهان او را به سوى خود مى‏كشانند .

------------------------------------------------------

مَنِ استَنكَفَ مِن أبَوَيهِ فَقَد خالَفَ الرُّشدَ ؛ 8623


هر كه [از سَرِ خود بزرگ بينى] از پدر و مادرش روى گردانَد ، با رشد و كمال خويش مخالفت كرده است .

------------------------------------------------------

مَن بَخِلَ عَلى نَفسِهِ كانَ عَلى غَيرِهِ أبخَلَ ؛ 8625

هر كس بر خود بخيل باشد ، بر ديگران بخيل‏تر است .

------------------------------------------------------

مَن ظَلَمَ العِبادَ كانَ اللّه‏ُ خَصمَهُ ؛ 8637

هر كس به بندگان [خدا] ستم كند ، خداوند دشمن اوست .

------------------------------------------------------

مَن أسرَعَ فِى الجَوابِ لَم يُدرِكِ الصَّوابَ ؛ 8640

هر كس در پاسخ دادن شتاب كند ، پاسخ درست را در نمى‏يابد .

------------------------------------------------------

مَن عَمِلَ بِالحَقِّ مالَ إلَيهِ الخَلقُ ؛ 8646

هر كه به حق عمل كند ، مردم به او روى مى‏آورند .

------------------------------------------------------

مَن مَدَحَكَ بِمالَيسَ فيكَ فَهُوَ خَليقٌ أن يَذُمَّكَ بِما لَيسَ فِيكَ ؛ 8658

هر كس تو را به چيزى كه در تو نيست ، بستايد ، سزاوار است كه تو را به آنچه در تو نيست ، سرزنش كند .

------------------------------------------------------

مَن كافَأَ الإحسانَ بِالإساءَةِ فَقَد بَرِى‏ءَ مِنَ المُرُوَّةِ ؛ 8674

از مردانگى به دور است آن‏كه نيكى را با بدى جزا مى‏دهد .

------------------------------------------------------

مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسُهُ لَم يُهِنها بِالمَعصِيَةِ ؛ 8730

هر كه داراى كرامتِ نفس است ، خود را با گناه خوار نمى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن ضَعُفَ عَن سِرِّهِ فَهُوَ عَن سِرِّ غَيرِهِ أضعَفُ ؛ 8757

هر كه از حفظ راز خود ناتوان باشد ، از حفظ راز ديگرى ناتوان‏تر است .

------------------------------------------------------

مَن أسهَرَ عَينَ فِكرَتِهِ بَلَغَ كُنهَ هِمَّتِهِ ؛ 8784


هر كس چشم انديشه‏اش را بيدار بدارد ، به اوج خواسته‏اش مى‏رسد .

------------------------------------------------------

مَن تَطَلَّعَ عَلى أسرارِ جارِهِ انهَتَكَت أستارُهُ ؛ 8798

هر كه در پى آگاهى از اسرار همسايه‏اش باشد ، پرده‏اش دريده مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن كَثُرَ في لَيلِهِ نَومُهُ فاتَهُ مِنَ العَمَلِ مالا يَستَدرِكُهُ في يَومِهِ ؛ 8827

هر كه در شب بسيار بخوابد ، كارهايى از او فوت مى‏شود كه در روز جبرانشان نمى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن كانَت هِمَّتُهُ ما يَدخُلُ بَطنَهُ كانَت قيمَتُهُ مايَخرُجُ مِنهُ ؛ 8830

هركس همّتش صرف چيزى شود كه وارد شكمش مى‏شود ، ارزشش به اندازه همان چيزى است كه از شكمش بيرون مى‏آيد .

------------------------------------------------------

مَن أصلَحَ أمرَ آخِرَتِهِ أصلَحَ اللّه‏ُ لَهُ أمرَ دُنياهُ ؛ 8857

هر كس كار آخرتش را سامان دهد ، خداوند ، كار دنيايش را سامان مى‏دهد .

------------------------------------------------------

مَن يَكتَسِب مالاً مِن غَيرِ حِلِّهِ يَصرِفهُ في غَيرِ حَقَّهِ ؛ 8883

هركس مالى را از حرام به دست آورد ، آن را در راه ناشايست خرج مى‏كند .

------------------------------------------------------

مَنِ استَعانَ بِذَوِى الألبابِ سَلَكَ سَبيلَ الرَّشادِ ؛ 8912

هر كه از خردمندان يارى جويد ، راه بالندگى را پويد .

------------------------------------------------------

مَن لَم يَتَعَلَّم فِى الصِّغَرِ لَم يَتَقَدَّم فِى الكِبَرِ ؛ 8937

هركه در كودكى نياموزد ، در بزرگى پيشرفت نمى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن لَم تَسكُنِ الرَّحمَةُ قَلبَهُ قَلَّ لِقاؤُها لَهُ عِندَ حاجَتِهِ ؛ 8974

هركه دلش منزلگاه مهربانى نباشد ، هنگام نيازمندى كمتر به ديدارش مى‏آيند .

------------------------------------------------------

مَن طَلَبَ رِضَى اللّه‏ِ بِسَخَطِ النّاسِ رَدَّ اللّه‏ُ ذامَّهُ مِنَ النّاسِ حامِدا ؛ 9035

هر كه با خشم مردم جوياى خشنودى خدا باشد ، خداوند ، مردم نكوهشگر را ستاينده او مى‏كند .

------------------------------------------------------

مَنِ اقتَصَدَ فِى الغِنى وَ الفَقرِ فَقَدِ استَعَدَّ لِنَوائِبِ الدَّهرِ ؛ 9048

هر كه در حال دارايى و نادارى ميانه‏روى كند ، با ناگوارى‏هاى روزگار آماده [ى روبه‏رو شدن] است .

------------------------------------------------------

مَنِ افتَخَرَ بِالتَّبذيرِ احتُقِرَ بِالإ فلاسِ ؛ 9057

آن‏كه به اسراف مى‏بالد ، با تهى‏دستى خُرد و خوار مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن دَنَت هِمَّتُهُ فَلا تَصحَبهُ ؛ 9086

دونْ همّت را همدم مباش .

------------------------------------------------------

مَن هانَت عَلَيهِ نَفسُهُ فَلا تَرجُ خَيرَهُ ؛ 9087

هر كه خود را خوار شمارد ، به خيرش اميد مدار .

------------------------------------------------------

مَن نَقَلَ إلَيكَ نَقَلَ عَنكَ ؛ 9133

كسى كه [از ديگران] براى تو خبر مى‏آورد ، از تو [براى ديگران ]خبر مى‏برد .

------------------------------------------------------

مَن بَرَّ والِدَيهِ بَرَّهُ وَلَدُهُ ؛ 9145

هر كه به پدر و مادرش نيكى كند ، فرزندش به او نيكى مى‏كند .

------------------------------------------------------

مَن لَم يَتَغافَل وَ لا يَغُضَّ عَن كَثيرٍ مِنَ الأُمُورِ تَنَغَّصَت عِيشَتُهُ ؛ 9149

هر كس در بسيارى از امور خود را به غفلت نزند و از آنها چشمپوشى نكند ، زندگى‏اش تيره مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَن شَبَّ نارَ الفِتنَةِ كانَ وَقُودا لَها ؛ 9163


هر كه آتش فتنه بر افروزد ، خود هيزم آن مى‏شود .

------------------------------------------------------

مَنِ ادَّعى مِنَ العِلمِ غايَتَهُ فَقَد أظهَرَ مِن جَهلِهِ نِهايَتَهُ ؛ 9193

هر كه ادّعا كند به نهايت دانش رسيده است ، نهايت نادانى‏اش را آشكار كرده است .

------------------------------------------------------

مِن شَرائِطِ الإيمانِ حُسنُ مُصاحَبَةِ الإخوانِ ؛ 9282

از شرايط ايمان ، نشست و برخاستِ نيك با برادران داشتن است .

------------------------------------------------------

مِن أحسَنِ الفَضلِ قَبُولُ عُذرِ الجاني ؛ 9294

پذيرش عذر گنهكار ، از نيكوترين فضيلتهاست .

------------------------------------------------------

مِن أشرَفِ أفعالِ الكَريمِ تَغافُلُهُ عَمّا يَعلَمُ ؛ 9321

از جمله شرافتمندانه‏ترين كارهاى فرد كريم ، چشمپوشى از چيزهايى است كه مى‏داند .

------------------------------------------------------

مِن أماراتِ الخَيرِ الكَفُّ عَنِ الأذى ؛ 9330

از جمله نشانه‏هاى خوبى ، خوددارى از آزردن [مردم] است .

------------------------------------------------------

مِن أماراتِ الدَّولَةِ اليَقَظَةُ لِحِراسَةِ الأُمُورِ ؛ 9360

از نشانه‏هاى [پايدارى] دولت ، بيدارى براى حراست از امور است .

------------------------------------------------------

مِن كَمالِ السَّعادَةِ السَّعيُ في إصلاحِ الجُمهُورِ ؛ 9361

تلاش براى مصلحت عموم مردم ، كمال سعادتمندى است .

------------------------------------------------------

مِن أعظَمِ الشَّقاوَةِ القَساوَةُ ؛ 9376

سختْ‏دلى از بزرگ‏ترين بدبختى‏هاست .

------------------------------------------------------

مِنَ الاِقتِصادِ سَخاءٌ بَغَيرِ سَرَفِ ، وَ مُرُوَّةٌ مِن غَيرِ تَلَفٍ ؛ 9419

بخشندگى بدون اسراف و مردانگى بدون تباه كردن [و ايجاد نابسامانى ] نشانه ميانه‏روى است .

------------------------------------------------------

مِن كَمالِ الإنسانِ وَ وُفُورِ فَضلِهِ استِشعارُهُ بِنَفسِهِ النُقصانَ ؛ 9442

آگاهى آدمى از نقصان خويش ، نشانه كمال و فراوانى فضل اوست .

------------------------------------------------------

ما عَزَّ مَن ذَلَّ جيرانَهُ ؛ 9486

عزّت نيافت آن كه همسايه‏اش را خوار كرد .

------------------------------------------------------

ما تَزَيَّنَ مُتَزَيِّنٌ بِمِثلِ طاعَةِ اللّه‏ِ ؛ 9489

هيچ آراسته‏اى به زيورى مانند طاعت خدا آراسته نشد .

------------------------------------------------------

ما أكثَرَ العِبَرَ وَ أقَلَّ الاِعتِبارَ ؛ 9542

چه بسيارند عبرت‏ها ، و چه اندك است عبرت گرفتن .

------------------------------------------------------

مَا اتَّقى أحَدٌ إلاّ سَهَّلَ اللّه‏ُ مَخرَجَهُ ؛ 9565

هيچ كس پرهيزكارى پيشه نكرد ، مگر اين كه خدا راه برون شدن از سختى‏ها را برايش آسان كرد .

------------------------------------------------------

ما حُفِظَتِ الأُخُوَّةُ بِمِثلِ المُواساةِ ؛ 9578

[دوستى و] برادرى با هيچ چيزى به مانند يارى كردن با مال و جان ، محفوظ نمى‏مانَد .

------------------------------------------------------

مَا اختَلَفَت دَعوَتانِ إلاّ كانَت إحدلـهُما ضَلالَةً ؛ 9592

دو دعوت با يكديگر مخالف نمى‏شوند ، مگر اينكه يكى از آن دو گمراهى است .

------------------------------------------------------

ما لا يَنبَغي أن تَفعَلَهُ فِى الجَهرِ فَلا تَفعَلهُ فِى السِّرِّ ؛ 9636

آنچه نمى‏شايد آشكارا انجام دهى ، در نهان نيز انجام مده .

------------------------------------------------------

ما أكثَرَ الإخوانَ عِندَ الجِفانِ ، وَ أقَلَّهُم عِندَ حادِثاتِ الزَّمانِ ؛ 9657


چه بسيارند برادران در هنگام [پُرى] كاسه [اقبال دنيا به آدمى] ، و چه اندك‏اند به هنگام پيشامدهاى روزگار !

------------------------------------------------------

ما تَزَيَّنَ الإنسانُ بِزينَةٍ أجمَلَ مِنَ الفُتُوَّةِ ؛ 9659

انسان به زيورى زيباتر از جوان‏مردى آراسته نشد .

------------------------------------------------------

ما لُمتُ أحَدا عَلى إذاعَةِ سِرّي اِذكُنتُ بِهِ أضيَقَ مِنهُ ؛ 9706

هرگز كسى را براى افشاى رازم سرزنش نكردم ؛ چرا كه خود [در نگهدارى آن] از او نابردبارتر بودم .

------------------------------------------------------

مِلاكُ الأُمُورِ حُسنُ الخَواتِمِ ؛ 9729

ملاك [نيكى] كارها ، فرجام نيك آنهاست .

------------------------------------------------------

مُذيعُ الفاحِشَةِ كَفاعِلِها ؛ 9759

فاش‏كننده زشتى مانند انجام دهنده آن است .

------------------------------------------------------

مَرارَةُ اليَأسِ خَيرٌ مِنَ التَّضَرُّعِ إلَى النّاسِ ؛ 9795

[تحمّل] تلخى نااميدى بهتر از زارى كردن نزد مردم است .

------------------------------------------------------

مَجالِسُ اللَّهوِ تُفسِدُ الإيمانَ ؛ 9815

نشست‏هاى بيهوده ، ايمان را تباه مى‏كند .

------------------------------------------------------

مَثَلُ الدُّنيا كَظِلِّكَ إن وَقَفتَ وَقَفَ وَ إن طَلَبتَهُ بَعُدَ ؛ 9818

حكايت دنيا ، حكايت سايه توست : اگر بِايستى ، مى‏ايستد و اگر دنبالش كنى ، دور مى‏شود .

------------------------------------------------------

نِعمَ زادُ المَعادِ الإحسانُ إلَى العِبادِ ؛ 9912

چه نيكو توشه‏اى است براى آن جهان ، نيكى كردن به بندگان .

------------------------------------------------------

نِعمَ عَونُ الدُّعاءِ الخُشُوعُ ؛ 9945


خشوع ، چه نيك ياورى است براى دعا .

------------------------------------------------------

نَفَسُ المَرءِ خُطاهُ إلى أجَلِهِ ؛ 9955

نَفَس‏هاى آدمى ، قدم‏هاى اوست به سوى مرگ .

------------------------------------------------------

نِعمَةٌ لا تُشكَرُ كَسَيِّئَةٍ لا تُغفَرُ ؛ 9959

نعمتى كه سپاس گفته نشود ، مانند گناهى است كه بخشوده نشود .

------------------------------------------------------

نُصحُكَ بَينَ المَلإَِ تَقريعٌ ؛ 9966

پند دادن ميان جمع ، سركوفت است .

------------------------------------------------------

نِظامُ الدِّينِ خَصلَتانِ : إنصافُكَ مِن نَفسِكَ ، وَ مُواساةُ إخوانِكَ ؛ 9983

رشته پيوند دين دو ويژگى است : انصاف داشتن با خود ، و با جان و مال به يارى برادران شتافتن .

------------------------------------------------------

نَزِّل نَفسَكَ دُونَ مَنزِلَتِها تُنَزِّلكَ النّاسُ فَوقَ مَنزِلَتِكَ ؛ 9985

خود را در جايى فروتر از منزلت خويش بنشان تا مردم تو را در جايى فراتر از منزلتت بنشانند .

------------------------------------------------------

نِفاقُ المَرءِ مِن ذُلٍّ يَجِدُهُ فى نَفسِهِ ؛ 9988

دو رويىِ آدمى از ذلّتى است كه در خود مى‏يابد .