عبارت را در

به پشت دراز كشيدن پس از غذا چه فوايدي دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

الاِستِلقاءُ بَعدَ الشِّبَعِ : يُسمِنُ البَدَنَ ، ويُمرِئُ الطَّعامَ ، ويَسُلُّ الدّاءَ .

امام صادق عليه‏السلام :

به پشت دراز كشيدن پس از غذا خوردن ، بدن را چاق مى‏كند ، غذا را گوارا مى‏سازد و درد را [از درون انسان] بيرون مى‏كند .