عبارت را در

چرب كردن بدن با كندر چه فایده ای دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اِدَّهِنوا بِاللُّبانِ ؛ فَإِنَّهُ أحظى لَكُم عِندَ نِسائِكُم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

با كُندُر ، بدن را چرب كنيد ؛ چرا كه اين بهره‏اى بيشتر براى شما نزد زنانتان ايجاد مى‏كند .