عبارت را در

خیار چه فوایدی دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِالقِثّاءِ ؛ فَإِنَّ اللّه‏َ تَعالى جَعَلَ فيهِ الشِّفاءَ مِن كُلِّ داءٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد خيار ؛ چرا كه خداوند متعال ، درمان هر دردى را در آن نهاده است .