عبارت را در

چه روغنی برای درمان جذام مفید است؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلُوا الزَّيتَ وَادَّهِنوا بِهِ ؛ فَإِنَّ فيهِ شِفاءً مِن سَبعينَ داءً مِنهَا الجُذامُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روغن زيتون بخوريد و خود را با آن ، چرب كنيد ؛ زيرا در آن ، درمان هفتاد درد است كه جذام ، از جمله آنهاست .