عبارت را در

چه روغنی برای بواسیر مفید است؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِزَيتِ الزَّيتونِ ، فَكُلوهُ وَادَّهِنوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَنفَعُ مِنَ الباسورِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد روغن زيتون . آن را بخوريد و بدن را با آن ، چرب كنيد ؛ چرا كه براى درمان باسور ، سودمند است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِهذِهِ الشَّجَرَةِ المُبارَكَةِ زَيتِ الزَّيتونِ ، فَتَداوَوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ مِنَ الباسورِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد اين درخت مبارك ، روغن زيتون . با آن ، درمان بجوييد ؛ چرا كه مايه سلامت از باسور است .