عبارت را در

كدام خوراكی شهوت زنا را ریشه كن می كند؟

عنه عليه‏السلام :

الاِصطِباغُ بِالخَلِّ يَقطَعُ شَهوَةَ الزِّنى .

امام صادق عليه‏السلام :

خورش ساختن سركه ، شهوت زنا را ريشه‏كن مى‏كند .