عبارت را در

بنیان و بنای بدن به چه غذایی است؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

إنَّما بُنِيَ الجَسَدُ عَلَى الخُبزِ .

امام صادق عليه‏السلام :

تن ، بر نان ، استوار شده است .