عبارت را در

بهترین خوراكی چیست؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ طَعامِكُمُ الخُبزُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نان ، بهترين خوراكىِ شماست .