عبارت را در

چرا باید پنیر را با گردو بخوریم؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الجُبنُ داءٌ ، فَإِذا اُكِلَ بِالجَوزِ فَهُوَ شِفاءٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پنير ، درد است ؛ امّا چون با گردو خورده شود ، درمان است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الجُبنُ داءٌ ، وَالجَوزُ داءٌ ، فَإِذَا اجتَمَعَا مَعا صارا دَواءً .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پنير ، درد است ، گردو هم درد است ؛ امّا چون با هم در يك‏جا جمع گردند ، درمان مى‏شوند .

------------------------------------------------------

الإمام الصادق عليه‏السلام :

إنَّ الجَوزَ وَالجُبنَ إذَا اجتَمَعا كانا دَواءً ، وإذَا افتَرَقا كانا داءً .

امام صادق عليه‏السلام :

گردو و پنير ، چون با هم يك‏جا جمع شوند ، درمان‏اند ؛ امّا اگر از هم جدا باشند ، درد مى‏شوند .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

الجُبنُ وَالجَوزُ إذَا اجتَمَعا في كُلِّ واحِدٍ مِنهُما شِفاءٌ ، وإنِ افتَرَقا كانَ في كُلِّ واحِدٍ مِنهُما داءٌ .

امام صادق عليه‏السلام :

پنير و گردو ، چون با هم يك‏جا جمع شوند ، در هر يك از آنها درمان است ؛ امّا اگر از هم جدا شوند ، در هر يك از آنها درد است .