عبارت را در

خوردن خرما در ماه آخر حاملگی چه اثری بر فرزند دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أطعِمُوا المَرأَةَ في شَهرِهَا الَّذي تَلِدُ فيهِ ، التَّمرَ ؛ فَإِنَّ وَلَدَها يَكونُ حَليما نَقِيّا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

به زن ، در ماهى كه فرزند به دنيا مى‏آورد ، خرماى تازه بدهيد ؛ چرا كه در اين صورت ، كودك وى بردبار و پاك خواهد بود .

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أطعِموا نِساءَكُم في نِفاسِهِنَّ التَّمرَ ؛ فَإِنَّهُ مَن كانَ طَعامُها في نِفاسِهَا التَّمرَ خَرَجَ وَلَدُها ذلِكَ حَليما ، فَإِنَّهُ كانَ طَعامَ مَريَمَ حينَ وَلَدَت عيسى ، ولَو عَلِمَ اللّه‏ُ طَعاما هُوَ خَيرٌ لَها مِنَ التَّمرِ أطعَمَها إيّاهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

به زنان خود در دوره نزديك زايمان ، خرما بدهيد ؛ زيرا هر كس كه در دوره نزديك زايمان غذايش خرما باشد ، فرزندش بردبار زاده خواهد شد . خوراك مريم ، هنگامى كه عيسى را زاد ، همين بود ، در حالى كه اگر خدا غذايى بهتر از خرما براى او سراغ داشت ، همان را به وى مى‏خوراند .