عبارت را در

چه میوه ای تب را از بین می برد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

أطعِموا مَحموميكُمُ التُّفّاحَ ؛ فَما مِن شَيءٍ أنفَعَ مِنَ التُّفّاحِ .

امام صادق عليه‏السلام :

به تبداران خود ، سيب بدهيد ؛ چرا كه هيچ چيز ، سودمندتر از سيب نيست .