عبارت را در

خربزه را چگونه باید خورد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَضَّ البِطّيخَ ولا تَقطَعها قَطعا ؛ فَإِنَّها فاكِهَةٌ مُبارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ، مُطَهِّرَةٌ الفَمِ ، مُقَدِّسَةُ القَلبِ ، تُبَيِّضُ الأَسنانَ ، وتُرضِي الرَّحمنَ ، ريحُها مِنَ العَنبَرِ ، وماؤُها مِنَ الكَوثَرِ ، ولَحمُها مِنَ الفِردَوسِ ، ولَذَّتُها مِنَ الجَنَّةِ ، وأكلُها مِنَ العِبادَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خربزه را دندان بزن و آن را قطعه قطعه مخور ؛ چرا كه ميوه‏اى است خجسته ، خوش ، مايه پاكى دهان و تقدّس‏بخش دل ؛ دندان‏ها را سفيد مى‏كند ، خداى را خرسند مى‏سازد ، بويش از عنبر و آبش از كوثر است ، گوشت آن از پرديس ، لذّت آن از بهشت ، و خوردن آن ، عبادت است .