عبارت را در

چه چیزی تب را از بین می برد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

البَصَلُ يَذهَبُ بِالحُمّى .

امام صادق عليه‏السلام :

پياز ، تب را مى‏برد .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

البَصَلُ يَذهَبُ بِالنَّصَبِ ، ويَشُدُّ العَصَبَ ، ويَزيدُ فِي الخُطى ، ويَزيدُ فِي الماءِ ، ويَذهَبُ بِالحُمّى .

امام صادق عليه‏السلام :

پياز ، خستگى را مى‏برد ، پى را استحكام مى‏بخشد ، بر گام‏ها مى‏افزايد ، آب را افزون مى‏سازد و تب را مى‏برد .