عبارت را در

زكات ندادن چه اثری روی حیوانات دارد؟

الإمامُ الرِّضا عليه‏السلام :

إذا حُبِسَتِ الزَّكاةُ ماتَتِ المَواشِي .

امام رضا عليه‏السلام :

هرگاه زكات پرداخته نشود ، چارپايان دچار مرگ و مير شوند .