عبارت را در

حاصل كسی كه اختیار دار شهوت خود نباشد، چیست؟

عنه عليه‏السلام :

مَن لَم يَملِكْ شَهوَتَهُ لَم يَملِكْ عَقلَهُ .

امام على عليه‏السلام:

كسى كه اختياردار شهوت خود نباشد، اختياردار خرد خود نخواهد بود .