عبارت را در

چه كسی باید از شهوتها چشم بپوشد؟

عنه عليه‏السلام :

مَنِ اشتاقَ إلَى الجَنّةِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ .

امام على عليه‏السلام :

هـر كه مـشتاق بـهشت باشد ، از شـهوت‏ها چشم پوشَد .