عبارت را در

مبارزه با تمایلات و شهوتها چگونه شدنی است؟

عنه عليه‏السلام :

مَن كَمُلَ عَقلُهُ استَهانَ‏بالشَّهَواتِ .

امام على عليه‏السلام :

كـسى كـه خـردش كامل باشد، شهوت‏ها را خوار شمارد .