عبارت را در

چه چیزی بر عقلهای هوسباز ممنوع شده است؟

عنه عليه‏السلام :

حَرامٌ على كُلِّ عَقلٍ‏مَغلولٍ بالشَّهوَةِ أن يَنتَفِعَ بالحِكمةِ .

امام على عليه‏السلام :

بر هـر خـردى كـه در زنجير شهوت باشد ، حرام است كه از حكمت بهره‏مند شود .