عبارت را در

نیرومندی هوای نفس چه پیامدی دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن قَوِيَ هَواهُ ضَعُفَ عَزمُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه هواى نفسش نيرومند شود ، اراده‏اش سست گردد .