عبارت را در

چه چیزی بر قلب شیفته ی شهوت حرام است؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ مُتَوَلِّهٍ بالشَّهَواتِ أن يَسكُنَهُ الوَرَعُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر هردلى كه‏شيفته شهوت‏ها باشد ، حرام است كه پارسايى در آن منزل كند .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي بالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر هر دلى كه به شهوت‏ها آرام گرفته باشد ، حرام است كه در ملكوت آسمان‏ها گردش كند .