عبارت را در

چگونه از میل نفس به عنوان معیار تشخیص حق و باطل استفاده كنیم؟

الإمامُ الكاظمُ عليه‏السلام :

إذا مَرَّ بكَ أمرانِ لا تَدري أيُّهُما خَيرٌ وأصوَبُ ، فانظُرْ أيُّهُما أقرَبُ إلى هواكَ فخالِفْهُ ؛ فإنَّ كَثيرَ الصَّوابِ في مُخالَفَةِ هَواكَ .

امام كاظم عليه‏السلام :

هرگاه دو كار برايت پيش آمد كه ندانستى كدام يك بهتر و درست‏تر است ، بنگر كه كدام يك از آنها به هوس تو نزديكتر است ، با همان مخالفت كن ؛ زيرا در مخالفت كردن با هواى نَفْست ، صواب بسيار نهفته است .