عبارت را در

ترجیح دادن هوای نفس بر خواست خدا چه پیامدی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يقولُ اللّه‏ُ عز و جل : وَعِزَّتي وجَلالي ... لا يُؤثِرُ عَبدٌ هَواهُ على هَوايَ إلاّشَتَّتُّ علَيهِ أمرَهُ ، ولَبَّستُ علَيهِ دُنياهُ ، وشَغَلتُ قَلبَهُ بها ، ولَم اُؤْتِهِ مِنها إلاّ ما قَدَّرتُ لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خـداوند عز و جل مى‏فرمايد : بـه عـزّت و جلالم سوگند ... هيچ بنده‏اى دلخواه خود را بر دلخواه من مقدّم ندارد ، مگر اين كه كار او را پريشان سازم و دنيايش را بر وى نابسامان كنم و دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا به او ندهم ، مگر همان‏چه برايش مقدّر كرده‏ام .