عبارت را در

ثمره فرو گذاشتن كارهای بیهوده چیست؟

عنه عليه‏السلام

مِن كِتابٍ لَهُ إلى عبدِاللّه بنِ العبّاسِ: أمّا بَعدُ ، فاطلُبْ ما يَعنيكَ واترُكْ ما لا يَعنيكَ ؛ فإنّ في تَركِ ما لا يَعنيكَ دَركَ ما يَعنيكَ .

امام على عليه‏السلام

- در نـامه خـود بـه عـبدا للّه‏ بـن عباس- : امّـا بعد ، چيزى را بجوى كه سودمند است و آنچه را كه بيهوده است فرو گذار ؛ زيرا فرو گذاشتن چيزهاى بيهوده ، باعت رسيدن به كارهاى سودمند است .