عبارت را در

ستایش كسی كه لیاقت ستودن ندارد چه پیامدی دارد؟

الإمامُ العسكريُّ عليه‏السلام :

مَن مَدَحَ غَيرَالمُستَحِقِّ فَقَد قامَ مَقامَ المُتَّهَمِ .

امام عسكرى عليه‏السلام :

هر كـس فـردى را كه استحقاق سـتايش ندارد بستايد ، خود را در مقام اتهام و بدگمانى قرار داده‏است .