عبارت را در

چرا باید از كسی كه مدح بی جهت می كند بپرهیزیم؟

عنه عليه‏السلام :

اِحذَرْ مَن يُطرِيكَ بما لَيسَ فيكَ فيُوشَكَ أن تَنهَتِكَ بما لَيسَ فيكَ .

امام على عليه‏السلام :

از كـسى كه تـو را بـى‏جهت مدح و ستايش مى‏كند ، پرهيز كن ؛ زيرا زود باشد كه بى‏جهت نيز (توسط او) بى‏حرمت و بى‏آبرو شوى .