عبارت را در

مدح و ستایش در واقع چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إيّاكُم والمَدحَ ؛ فإنّهُ‏الذَّبحُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از مدح و ستايش بپرهيزيد ، كه آن سر بريدن است .