عبارت را در

تنبلی به چه چیزهایی ضرر می زند؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

الكَسَلُ يُضِرُّ بالدِّينِ والدنيا .

امام باقر عليه‏السلام :

تنبلى به ديـن و دنيا زيــان مى‏زند .