عبارت را در

با چه سلاحی باید به مبازره ی تنبلی برویم ؟

عنه عليه‏السلام :

ضادُّوا التَّوانِيَ بالعَزم .

امام على عليه‏السلام :

با عزم و اراده ، به مبارزه سستى برويد .