عبارت را در

متكبر از چه چیزهایی بی بهره است؟

عنه عليه‏السلام :

لَيسَ لِمُتَكبِّرٍ صَديقٌ .

امام على عليه‏السلام :

شخص متكبّر ، از دوست بى‏بهره‏است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

لا يَتَعَلَّمُ مَن يَتَكَبَّرُ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه تكبّر داشتِه باشد ، عالِم نمى‏شود .