عبارت را در

قهربودن بیش از چند روز جایز نیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يَحِلُّ للمُؤمنِ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثلاثةِ أيّام .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روا نـيست كه مـؤمـن ، بـيش از سه روز با برادرش قهر باشد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَحِلُّ الهِجرَةُ فَوقَ ثلاثةِ أيّامٍ ، فإنِ التَقَيا فسَلَّمَ أحَدُهُما فَرَدَّ الآخَرُ اشتَرَكا في الأجرِ ، وإن لَم يَرُدَّ بَرِئَ هذا مِن الإثمِ ، وباءَ بهِ الآخَرُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

قهر كردن بيش از سه روز روا نيست . پس اگر با هم رو به رو شدند و يكى از آن دو سلام كرد و ديگرى جواب سلامش را داد ، هر دو در ثواب شريك هستند ، ولى اگر جوابش را نداد ، آن كه سلام كرده از گناه مبرّاست و ديگرى گنهكار است .